Midtvinterdag

Primstav 12.Januar12 januar er i følge primstaven Midtvinterdagen, merket på primstaven med prikker for snø, eller i noen tilfeller en stilisert mangearmet stjerne for å representere snøflak. I Norrøn tid ble midtvinterdagen kalt juleblotet, jól, torreblot eller hökunótt, en hedensk offerfest som falt på første fullmåne etter vintersolvervet.

Med andre ord er det egentlig nå det er jul! Vel, i følge vikingene i alle fall. Dette var tiden for det såkalte jóleblot, men det diskuteres heftig hva de egentlig feiret på denne tiden. Noen mener det var at sola nå hadde snudd og var på vei tilbake, andre mener man feiret fruktbarhetsguden Frøy for å smigre han til god avling både fra dyr og jord. Det er også teorier om at man æret de døde siden man gjerne satte ut til gravene og haugene gaver til forfedrene.

I følge orkneysagaen er Torreblotet til ære for Torre, far til Nor, Goe og Gor, og Goeblotet ble feiret for å markere vårens begynnelse. Nor derimot gav navnet Norvegr – nå forkortet til Norge – da Nor angivelig fulgte Norvegr (Veien mot nord) på sin reise fra Bottenviken før han fant plassen senere døpt Trondheim. Som i sin tur er oppkalt etter Nors sønn Trond sånn for ordens skyld. Sagnet forteller at han var på jakt etter Goe som forsvant under innstiftelsen av Torreblot, og de trodde hun var bortført mot sin vilje. Det viste seg forøvrig at det var hun virkelig ikke, hun hadde av fri vilje fulgt jotunkongen Rolf, så hele reisen var unødvendig, men resulterte da altså i vårt vakre land Norge til syvende og sist 😉

Midtvinterdagen ble regnet som en av årets 32 “farlige” dager, dager det var knyttet mye overtro til. Det var viktig at man kledde sin høyre side først på denne dagen for å bringe lykke, og man trodde det brakte ulykke å kle den venstre siden først.

Foruten å være minnedag for benediktermunken Reinold har dagen ingen kirkelig betydelse, og det er kun fra norrøn tid vi har tradisjoner som følges… eller er helt glemt.

This entry was posted in Andre høytider, Juleprat, Utenomsnakk. Bookmark the permalink.

2 Responses to Midtvinterdag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.