Brødremesse 20 januar

Brødremesse 20 januar merkes på primstaven som to piler i kors eller ei øks. Merkingen er pga martyrene St Fabianus og St Sebastius som ble drept i Roma med øks og pil under kristenforfølgelsen. St Fabianus var pave mellom 236 og 250 ble drept under Keiser Decius regimemellom 249 til 251, Fabianus ble halshugget.

St Sebastius ble skutt med piler i år 287 under keiser Diokletian. Han var da livvakt for keiseren. Utrolig nok skal han ha overlevd å bli gjennomboret av piler, og ble deretter pisket til døde for deretter å bli kastet i kloakken i Roma.

Grunnen til at denne dagen kalles brødremesse var at man før trodde disse to var brødre. Det var de ikke, de ble bare drept samme dato men med 37 års mellomrom.

Dagen var en merkedag for helgnene, men også en påminnelse om at det nå var på tide å hogge emneveden før sevja steg i trærne. Dagen var en uberegnelig dag, og det var skikk å ikke plystre eller ule mot vinden akkurat i dag, da kunne det gå deg ille. Fikk man steinbit på krok eller i garn skulle man ikke ta denne hjem om man hadde gravid kone, barnet kunne fødes med stygg munn om man gjorde det. Og skjærer jaget man, om ei skjære satte seg foran ytterdøra denne dagen varslet det at noen i familien skulle dø snart.

For meg her og nå betyr denne dagen at det er to dager til soldagen her, om to dager får vi se sola stikke nesa over fjellene om det ikke er overskyet!

 

This entry was posted in Andre høytider, Utenomsnakk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.