Adventsdikt til lystenning

Det ville kanskje være fint om vi samlet alle adventsdiktene jeg har postet så langt på bloggen på en og samme plass? Så da gjør vi det!

 

Så tenner vi et lys i kveld,
vi tenner det for glede.
Det står og skinner for seg selv
og oss som er til stede.
Så tenner vi ett lys i kveld,
vi tenner det for glede.

Så tenner vi to lys i kveld,
to lys for håp og glede.
De står og skinner for seg selv
og oss som er til stede.
Så tenner vi to lys i kveld,
to lys for håp og glede.

Så tenner vi tre lys i kveld,
for lengsel, håp og glede.
De står og skinner for seg selv
og oss som er til stede.
Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel,
håp og glede.

Vi tenner fire lys i kveld
og lar dem brenne ned,
For lengsel, glede, håp og fred,
men mest allikevel for fred
på denne lille jord,
hvor menneskene bor.

~Inger Hagerup, brukt 2011

Velkommen grønne adventskrans
med dine lys så hvide,
de har så mild en højtidsglans,
nu er det adventstide.
Det første lys vi tænder,
se blot hvor klart det brænder,
fortæller os, at tiden går,
og julen snart vi får.

På denne årets mørke tid
et bu du til os bringer,
at vi må bruge al vor flid,
før juleklokken ringer.
Det andet lys vi tænder,
se blot hvor klart det brænder,
fortæller os, at tiden går,
og julen snart vi når.

Snart holder hele verden fest
til Jesusbarnets ære,
og husk, vi gør det allerbedst
ved gode børn at være.
Det tredje lys vi tænder,
se blot hvor klart det brænder,
fortæller os, at tiden går,
og julen snart vi når.

Når alle fire lys er tændt
de mørket kan forjage,
så ved vi, året har sig vendt
igen mod lyse dage.
Det sidste lys vi tænder,
se blot hvor klart det brænder,
fortæller os, at tiden går,
og julen nu vi når.

~Inget Otzen, brukt 2012

När första ljuset brinner
står julens dörr på glänt
och alla människor glädjas
att fira få advent

När andra ljuset brinner
är snart Lucia här
Hon bjuder oss på kaffe
och bud om julen bär

När tredje ljuset brinner,
vi juleklappar syr
och vi bakar kakor
och har ett fasligt styr

När fjärde ljuset brinner,
vi hämtar julegran
och alla barnen räknar
dan före dan före dopparedan

~Ukjent forfatter, brukt 2013

Det första ljuset

Det brinner ett ljus i mitt hjärta
det brinner för det som var
För kärlek och otro och smärta
Och spillrorna som var kvar
Det första ljuset jag tänder
Till de som ej fick något svar

Det brinner ett ljus i fjärran
Jag kan se det om luften är klar
Det brinner för dem jag saknar
för dem som levt sina dar
Det andra ljuset jag tänder
för de som det eviga har

Det brinner ett ljus i det mörka
ett litet flammande bloss
högt upp i den stora rymden
det blinkar så svagt emot oss
Det tredje ljuset jag tänder
för att vi ska sluta slåss

Det brinner ett ljus som ger värme
när kylan har bitit sig fast
Det skänker en gnutta stämning
när livet är allt för krasst
Det fjärde ljuset är tänt
för en hoppfull advent..

~Lotta Eng, brukt 2014

Tenn lys !
Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

Tenn lys !
To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

Tenn lys!
Tre lys skal flamme for alle som må sloss.
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.

Tenn lys !
Nå stråler alle de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.

~Eyvind Skeie og Sigvardt Tveit, brukt 2015

Vinden susar i advent
och vårt första ljus blir tänt.
Barn som har det svårt i världen,
Gud bevare dem på färden.

Mörkret tätnar i advent
och vårt andra ljus blir tänt.
Gud bevare dem som gråter,
Låt dem le och leka åter.

Kölden biter i advent
och vårt tredje ljus blir tänt.
Gud bevare alla frusna,
ge dem värme låt det ljusna.

Julen nalkas i advent,
och vårt fjärde ljus blir tänt.
På Guds lille son vi tänker,
när de fyra ljusen blänker.

~Britt G. Hallqvist, brukt 2016

Det første lyset brenner,
og julen kommer snart,
vi lager julegaver,
og håper vi får alt klart! 

Det andre lyset brenner,
og forventningene er mange,
vi lager pepperkaker
og synes dagene er lange. 

Det tredje lyset brenner,
og vi kjøper juletre
vi julepynter huset
for alle som vil se. 

Det fjerde lyset brenner
og vi samler de vi har kjær,
gavene kan åpnes,
for julen er endelig her! 

~Ukjent forfatter, brukt 2017

Ett lys i kransen på vårt bord, 
vi tenner for den skapermakt. 
som lå i aller første ord 
og kledde Jord i himmeldrakt. 
 
Det andre lys vi tenner så, 
for håp; den vàre hjerteglød, 
så la det vokse her og nå, 
til ånd og kraft for liv og død. 
 
Det tredje lys skal gi sitt skinn 
for gjerning, ut fra håpets ord. 
Et smil vil nå til sjelen inn,  
vårt virke blir vår fryd på Jord. 
 
Det fjerde lys er for den tro 
som gjerning ut fra håpet fant. 
Og ordet ble en himmelbro 
da Gud som menneske ble sant.

~Ukjent forfatter, brukt 2018

 

Advent

Tekst: Sigurd Muri (melodi: Jeg folder mine hender små)

Nå tenner vi det første lys,
alene må det stå.
Vi venter på det lille barn,
som i en krybbe lå.

Nå tenner vi det andre lys,
da kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud, vår Far;
vil gi sin sønn hit ned.

Nå tenner vi det tredje lys,
det er et hellig tall.
Vi venter på at kongen vår
skal fødes i en stall.

Nå tenner vi det fjerde lys,
og natten blir til dag.
Vi venter på en Frelsermann
for alle folkeslag.

~Brukt 2019

Advent

Fire kvite ljøs ti kransa,
kom så ska oss tend´ det føst!
Firi jul er skome dåggå.
Kringom kransen vert det ljøst.

Bar og lyng oss fann i skoga,
fletta ringen grøn og fin.
Oppi friske grøne baret
ett tå ljøsom står og skin.

Klokka tikka sent på vegga,
riksar rart kvar gong ho sle.
Kom ihau dokk, kom i hau dokk,
snart så stunda´ jula te.

Adventskransen, gammelklokka
minner om at dåggån går
og at onnor tid ska´ kåmma,
onnor tid åt verd´n vår.

Goillrånd ligg det atta fjella,
der oss veit at sola rinn
når dei nye ljøse dåggån
over vinterneten vinn.

Fire kvite ljøs ti kransa,
kom så ska oss tend´ det sest!
Det lyt vårrå fint i stuggun
når det kjem så høg en gjest.

~ Astrid Krogh Halse , brukt 2020

 

Med glede og forventning
Det første lyset tennes
Nå lyser et lys på vårt bord!
Det er advent
og forventningen stiger
Snart er julen her!

Og nå er det andre søndag
Og det andre lys blir tent
To lys i kransen på vårt bord!
Gleden bobler som brus i et glass
Og vi beundrer to flammer på bordet
Snart er julen her!

Det er tre lys nå på bordet vårt
Tre små flammer som danser
Vi gleder oss og synger glad
Det er tredje søndag i advent!
Tre små lys øker gleden like mye
Snart er julen her!

Fire lys blir nå tent på vårt bord
Det er fjerde søndag i advent!
Fire små flammer nører forventningens glød
For nå er snart julen her!
Fire lys gløder ivrig i mørket
For ja, nå er julen virkelig snart her!

Rita Simonsen – Brukt 2021

1:
Nå er det advent igjen
og vi tenner vårt første lys
Det er advent
og vi fylles av forventning
Det er advent
og det første lyset sprer sin varme
Nå kommer julen snart
og alle hjerter gleder seg!  

Nå tenner vi vårt andre lys
og det er enda tid igjen
tid for glede
Tid for forberedelse
Det er advent
Og det andre lyset sprer sin glød
Snart er det jul
Og vi teller dager ned!  

Vi tenner så det tredje lys
når er tiden snart her!
De lyser sammen alle tre
Og vi kjenner på forventningen!
Gleden, lykken og barndomsminner
De tre lysene brer seg ut
og snart er julen her!  

Nå tenner vi det fjerde lys
De lyser alle fire
Nå er det ikke langt igjen
Før julen står for døren!
Nå lyser alle fire lys
og varmen gløder ivrig
Og barndomsminner strømmer på
Nå er julen nesten her! 

~Rita Simonsen, brukt 2022

Comments are closed.