Adventskransens historie

Jeg tenkte det var på sin plass å snakke litt om hvorfor vi har en adventskrans med fire lys. Dette er hva jeg har funnet så langt.

Den aller første adventskransen kom fra tyskland, som så mange andre av våre juletradisjoner. Det var en teolog ved navn Johann Hinrich Winchern som kom på ideen å korte ned ventetiden ved hjelp av lys på anstalten Rauhes Haus (anstalt for fattige gutter) i 1833. Han plasserte fire store hvite og 20 mindre røde lys langs kanten av et vognhjul som ble hengt opp som en krans. For hver dag i adventstiden tente han et av lysene, de hvite for advents-søndagene og de røde for dagene mellom. Hvert år ble det altså ulikt antall røde lys da første søndag i advent gjerne kan havne på en novemberdag. Han lærte dermed også de yngste guttene å telle med denne metoden.

Dermed var det duket for historisk utvikling slik det alltid er, det forenkles og forandres, og er per i dag en krans med 4 lys, ett for hver søndag i advent.

I 1930 ble denne skikken omtalt i norske aviser som en “vakker tysk skikk” og i 1931 sto en sak om dette på trykk i Bergens tidende. Det var en innsender under navnet “piken med svovelstikkene” som fortalte om hvordan dette var barndomsminner for innsender men at denne ikke har sett det i så mange norske hjem enda. Fra det vi vet er nok dette de første gangene adventskransen omtales i Norsk tekst.

De første kransene skulle alltid lages av granbar med røde silkebånd, og de henges under lampa, eller stå på bordet, og skulle ha røde eller hvite lys. De første variantene hadde fem lys, der det femte skulle tennes julaften. Videre finner vi et trykk i Aftenposten fra 1937 med beskrivelse av kransen, der har kransen fire røde lys, det beskrives her mer detaljert at man tenner ett lys første, to lys den andre søndag og så videre, og dette tyder på at kransen enda ikke er spesielt kjent i Norge. Det beskrives også at man kan lage kransen av barlind, einer eller gran. Denne var signert av D.S.M. I kjøkkenalmanakken fra Schønberg-Erkens i 1939, eksakt samme ordlyd og beskrivelse men denne gangen signert med fullt navn: overrettssakfører Dagny Stousland Møller. Kanskje dette er vår pike med svovelstikker?

i 1949 og 1950 dukker adventskransen opp med beskrivelse i norske bøker. Rundt 1950 dukker beskrivelse opp av adventsstaker på rad, og de første annonser for salg av adventsstaker dukker opp i norske aviser. Samtidig dukker også Englespill med fire lys opp, og ble ofte brukt som krans fremover. Farger som går igjen er røde eller hvite lys. Det er først på 1960-tallet det nevnes lilla lys da den kirkelige liturgiske fargen er nettopp lilla for adventstid. Samtidig finnes det omtaler i aviser som for eksempel Hamar Arbeiderblad som indikerer at det enda ikke er vanlig i alle norske hjem med en adventskrans. Annonser med pakker inneholdende røde, hvite eller lilla såkalte adventslys blir mer og mer vanlig.

Jeg takker Villa Bergfall for den utfyllende historiske oversikten om adventskransen, og tenner mitt andre lys litt senere i dag 😀

This entry was posted in Advent, Juleprat, Kuriosa, Tradisjoner og historie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.