Alle helgeners dag og alle sjelers dag

Opprinnelig ble jo ikke All Hallows Eve feiret “siste helga” i oktober. Det er en fastsatt dag for alle helgener: 1 november. 2 November var dagen for alle sjeler, for å minnes alle døde og ikke bare de som er kanonisert av kirken.

Spesifikt for “Allehelgensdag” var feiring av alle helgener hvis navn ikke var kjent. Dagen ble ofte også kalt helgemesse eller aldersmessa, og ble feiret med å minnes alle avdøde, gjerne nå med å tenne lys på gravene eller på minnelund.

Alle sjelers dag, derimot, var til minne om alle som døde i troen men ikke hadde fått lest sjelemesse (siste olje, begravelse, syndenes forlatelse og så videre) og dermed befant seg i skjærsilden.

Begge disse dagene ble allerede i 1770 avskaffet som helligdager i Norge, så det er ikke noe nytt påfunn at det er en “vanlig” dag lenger. Derimot sitter det enda i en overtro at man ikke skal smelle med dørene denne dagen for at en sjel ikke skulle “komme i klem”. Annen overtro var at man skulle avstå fra å arbeide denne dagen da det ble sagt at sjelene i skjærsilden skulle komme for å straffe en som jobbet. Noen steder er det overtro forbundet med å spinne på denne spesifikke dagen.

I dagens moderne samfunn er det heller liten oppmerksomhet rundt disse dagene. Det er derimot økende oppmerksomhet rundt den amerikanske Haloween-feiringen, og da spesielt rundt oppkledning. Særlig de mer voksne legger mye tid på haloween-fester med oppkledning, kanskje mer dette enn å gå dør til dør og tigge godterier. Vi i Norge har jo den spesifikke skikken i å gå julebukk, noe jeg synes vi ikke skal glemme bort.

Har dere planer om å tenne lys på gravene?

This entry was posted in Andre høytider, Tradisjoner og historie, Utenomsnakk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.