Runebergsdagen!

I Finland feires nasjonaldikteren Johan Ludvig Runeberg, født 5 februar 1804. Denne dagen ble utnevnt som flaggdag i Finland i 1952.

Første gang Finland feiret sin elskede dikter var i 1954 på hans 50års dag, men han hadde da allerede blitt feiret som en nasjonalskatt i mange år på grunn av sitt litterære bidrag til Finsk kultur. Flere ganger fra da frem til hans død var det frivillige som troppet opp utenfor huset hans for å synge for ham på fødselsdagen, fester ble arrangert og så videre.

Da Runeberg gikk bort i 1877 begynte de med fakkeltog i hans minne på fødselsdagen. Rundt om i Finland ble han feiret ved de ulike statuer reist for ham, med høytidelige taler, kranser og annet. Det svenske litteraturselskapet i Finland valgte til og med Runebergs fødselsdag som sin årsdag, og arrangerte årlige fakkeltog med kransnedleggelse på statuen hans. Fra da ble det gjerne også organisert Runebergsfester på skoler, i ungdomsforeninger og mange andre foreninger, gjerne med god mat og drikke, samt opplesninger av hans verker.

I dag har feiringen tatt et noe videre preg, og dagen brukes gjerne for å gjøre folk oppmerksomme på forfattere i ulike sjangere, og vekten ligger mer på litteratur enn Runeberg selv som person. Likevel har dagen fortsatt navnet Runebergdagen, og spesielle Runebergskaker bakes (eller kjøpes) og fortæres på denne dagen. Dette er lekre små kaker, noen gang fylt med syltetøy, som er stenket i rom eller punsj. Disse serveres spesielt denne dagen, men som med all annen bakst er den gjerne tilgjengelig hele året i visse butikker.

Selve kaka har opprinnelse i Russland, nærmere bestemt i St. Petersburg, og ble introdusert i Finland gjennom Lars Henrik Astenius som bakte dette i sitt konditori allerede på 1840-tallet. Av ukjent anledning begynte man å forbinde denne med akkurat Johan Ludvig Runeberg (jeg gjetter på at han elsket denne kaken kanskje?), og spesielt på begynnelsen av 1900-tallet begynte man å knytte kaken spesielt mot Runebergsdagen.

I 1986 utdelte man også for første gang, nettopp på Runebergsdagen, en litteraturpris som kaltes… ja, du gjetter riktig: Runebergsprisen. Dette er en av de mest tungtveiende prisene å få som litterær skribent i Finland, og fra 2017 ble det utskilt en Runeberg Junior-pris som tildeles finsk/svensk barnebøker som rettes mot 6-9 års aldersgruppe spesielt. Per i dag er pris-summen for Runebergsprisen opp til 20 000 euro, og prisen for junior-bøker opptil 10 000 euro.

This entry was posted in Andre høytider, Utenomsnakk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.