Tjuende dag Jul

Tjuendedagen har også mange navn. Tyvendedagen, Tyvende dag Knut, Tyvende dag Jul, Knutsdagen er noen av navnene. Dagen markeres ofte med ei øks, ett drikkehorn snudd, klokke eller sopelime. Drikkehornet indikerer slutt på juleølet, altså slutt på jula, sopelimen indikerer å feie jula ut, klokka å ringe jula ut. Det hendte seg også man kalte dagen Kjerringjuledagen skjønt selve feiringa av dette ble ofte lagt til kyndelsmesse 2 februar i stedet.

Det sies nemlig at helgenen St Knut kommer for å danse, feie, jage eller ringe ut jula. Dette er også den dagen man hadde juletrerajd den tiden man hengte godter og kaker på treet som en del av dekorasjonen. Mange rydder bort jula denne dagen om de ikke allerede har gjort det på trettendedagen. Også Sverige og Finland feirer (i den grad slikt feires i disse dager) som avslutning på jul og julefeiring.

I eldre tid der tradisjoner ble fulgt mer håndgripelig var det vane å gå symbolsk gjennom huset og bruke sopelime på å feie vekk spor av jula. I denne tid var det vanlig å dekke gulvet med halm i anledning jula, og man feide halmen ut. Etter man avsluttet skikk med halm på gulvet hang tradisjonen igjen en lengre stund, og selv uten noe halm å feie ut feide man seg like fullt gjennom rommene. På gårdene der man brygget øl til jula kastet man gjerne alle øltønner opp fra kjeller og tømte småslurkene som var igjen ut om de var skjemt. Eller hadde det veldig hyggelig om det fortsatt kunne drikkes. Smørkar ble også rengjort, og ofte laget man pottkes fra smør-rester med littegranne sprit i for å gjemme eventuell skjemt smak, og ofte rev man biter av tørkede osteskalker i; Pottkes.

I Sverige i områder som Värmland og Åland hendte det at man gikk såkalt knutgubbar eller skråbock akkurat på tyvende dag. Ut fra norsk tradisjon samsvarer dette med å gå julebukk, men det skjer altså på denne spesifikke dagen og ikke i romjula. Gimo i Uppland holdt karneval denne dagen.

Gammel overtro sa man ikke skulle spinne noe på denne dagen da det ble sagt at dyrene skulle begynne å gå i sirkel og fortsette med det til de stupte. Det blir også sagt om det snør på knutsdagen kommer det ytterligere tyve snøfall før sommeren.

This entry was posted in Juleprat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.