Epifaniadagen – trettende dag jul

Dagen har mange navn. Trettende dag jul, trettendedagen, epifania, epifaniadagen, theofania, en stund for riktig lenge siden kaltes det også De hellige tre kongers fest, eller hellige tre kongers dag. Tidligste referansen til dagen og feiring av denne er fra år 150 hos de syriske gnostikerne under ledelse av Basilides. Dagen ble feiret den 6 januar da dette var regnet som Jesus dåpsdag, men ble i Syria og Palestina ansett å være også Jesus fødselsdag. Under 300tallet utvidet de feiringen atter en gang til å også omfatte feiring av evangeliene som forteller om Jesu barndom.

Bartolomé Esteban Murillo – Adoration of the Magi

Det ble en liten konflikt da paven tidfestet Jesus fødsel til 25 desember, epifanifesten fantes ikke i Rom og ble dermed ikke feiret. Konflikten ble til slutt løst med ett kompromiss; 25 desember ble anerkjent av alle kristne til å være feiring av Jesu fødsel, mens Rom anerkjente epifanidagen som feiringen av hans barndom.

Dette kompromisset fraføvet epifanifeiringen hele dets innehold, og man innførte feiring av kongenes ankomst til jesubarnets side og overrekkelsen av deres gaver, derav tilkom “hellige tre kongersdag” også som kallenavn for dagen. I Danmark, Belgia og Antillene feires dagen primært som nettopp Hellige tre kongers-dag. I for eksempel Spania stiller barna frem sine gamle sko i vinduskarmen den 5 januar, og våkner til at skoene er vekk og det ligger julegaver der i stedet. I Norge og Sverige setter trettendedagen sluttpunkt for kirkens feiring av juledagene, mens det i Finland er tyvende dag jul som setter slutten for feiringen.

Den greske kirken feirer fortsatt dagen som minne om dåpen, mens den lutherske og romersk-katolske kirken betrakter dagen som Misjonens dag. Det var fremst på denne dagen lucia-spillene ble fremført i kirkelig regi rundtom.

Tradisjonelt både i Norge og Sverige er det mange som venter til trettendedagen med å rydde vekk julepynt, antagelig pga sammenhengen med avslutning av den kirkelige feiringen, men det er mer vanlig i dag at man rydder vekk jula så tidlig som dagene etter nyttår, eller så sent som tyvende dag også.

This entry was posted in Tradisjoner og historie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.